Jdi na obsah Jdi na menu
 


ĎAKUJEME 

 

Pretože ste nezostali ľahostajní

Pretože nám dôverujete 

Pretože nám veríte

 

Pretože viete 

S veľkou úctivosťou sa vám chceme poďakovať za váše dary v akýchkoľvek podobách, ale v prvom rade za dôveru, ktorá je pre nás záväzkom, odmenou za to, že to čo robíme je správne, nie je ničím a nikým ovplyvnené a nie sme ani ničím a nikým skazení. Našou snahou je nezištne a nijak inak poskytovať pomoc tým najbiednejším z biednych, ktorí si svoju situáciu nezapríčinili sami a obzvlášť ak ide o deti. Snažíme sa tlačiť na predstaviteľov úradu vlády, kompetentné osoby na úradoch, aby si uvedomili, že na deti sa nesmieme pozerať ako na ekonomický prospech, alebo neprospech, alebo problém, príťaž, ale že ich máme najskôr podporovať v tom, že sú deti a tak im vytvoriť pozitívne podnetné prostredie v ktorom sa môžu realizovať so zreteľom na to, že sú deti a majú nimi byť. Bez rozdielu postavenia rodičov v spoločnosti, alebo samotnej spoločnosti v ktorej sú viditeľné a rozdielne ekonomické pomery v ktorých deti, alebo problémové rodiny, ľudia v núdzi žijú, bez rozdielu rasy, či vierovyznania. Toto vyznávame, pre toto konáme a snažíme sa meniť to čo nám je možné meniť tak, aby sme čo najviac je možné zmiernili následky hrubého zachádzania s deťmi v našej spoločnosti. Svet detí sa nás týka, bez ohľadu na to či sa dotýka, alebo nedotýka priamo mojej rodiny. Nechceme sa predsa podieľať na tom, že v našej krajine sa jedného dňa budeme báť toho, čo sme to vychovali, resp., že sme príliš dlho zatvárali oči pred tým, aký agresívny svet sme vytvorili pre deti, ktoré sa mu prispôsobujú po svojom, príliš rýchlo dospievajú a príliš rýchlo majú neadekvátne a neprimerané nároky na svoj život v blahobyte, v prosperite. A na druhej strane vznikajúci obrovský priepastný rozdiel medzi prosperitou a chudobou, čiže život detí v totálnej biede na ktorej sa často podieľajú tí, ktorí svojim napr. podnikaním, pričinením sa akýmkoľvek spôsobom, rozhodovaním, či nemorálnym chovaním, týraním, ponižovaním, zneužívaním, zanedbávaním, neľudskosťou a hlúposťou ničia rodiny, ktoré jediné majú najväčšiu silu a podstatu bitia pri výchove detí. 

S úctivým pozdravom: Milan Daniel

 

ĎAKUJEME celému Slovensku a jeho obyvateľom,

najsilnejšie srdce, ktoré bije je srdce dobrovoľníka.

Najsilnejšou motiváciou dobrovoľníka je túžba nezištne, so všetkou úctou voči ľudskému bitiu pomôcť dobrej veci.
 

Len malo ľudí má príležitosť vo veľkom zmeniť dejiny, ale každý z nás môže ovplyvniť malú časť udalostí v prostredí v ktorom sa nachádza, pohybuje, ale aj mimo neho a v celkovom dôsledku všetkých tých krásnych, ľudských a nezištných činov budú vpísané dejiny tejto generácie...
budú a sú tam aj tie Vaše... Ďakujeme Vám.