Jdi na obsah Jdi na menu
 


logo-1.png

Nevytvárame len dojem. Konaním potrebných a prospešných skutkov s celospoločenským pozitívnym dopadom, tvoríme vzťahy, emócie, príbehy ktoré vytvárajú zážitky. Od roku 1993 až po súčastnosť si môžeme hrdo povedať, že žiadne dieťa od nás nikdy neodišlo neusmiate.

Dobrovoľníctvo je triezvym a osobným, rozhodnutím konkrétneho človeka s pozitívnym celospoločenským dopadom. -md- Najsilnejšie srdce, ktoré bije je srdce dobrovoľníka. Naša práca je nezištným darom pre tých, ktorí nás z akýchkoľvek príčin potrebujú bez rozdielu rasy, veku, pohlavia, vierovyznania.

O NÁS:

 

Číslo registrácie na MVSR: VVS/1-900/90-296 74 - 1
Detská, nezisková, neštátna organizácia, založená dobrovoľníkmi deňa: 26.2.2007. Právna forma: občianske združenie. Združenie zastrešuje dobrovoľníkov z celej SR len pre výkon dobrovoľníctva. Štatutár: Milan Daniel. Na svoju činnosť využívame vlastnú prácu, darovaný materiál, finančné príspevky, dary a ľudí dobrej vôle. Sídlo: Cintorínska 2, 92705 Šaľa. Pracovisko: Nitrianska ul. č.1 (bývalá reštaurácia Hepaj) Šaľa. Ostatné info v hlavičke.

 Tohtoročné detské tábory opäť podporila potravinovým a materiálnym darom spoločnosť:

lidl_logo.png

Nepracujeme len pre deti odkázané na pomoc. Vytvárame zážitkový, hrový a hlavne pozitívne podnetný priestor pre všetky deti a vekové skupiny. Otvorili sme prvý klub v Šali.

Prioritou našej práce sú predovšetkým deti: týrané, zneužívané a zanedbávané, odlúčené od súrodencov, odvlečené do cudziny, ľudia ktorých postihli prírodné, živelné katastrofy, alebo osobné tragické udalosti

surodenci.jpg

Poskytujeme: sociálnu pomoc, vzdelávanie, liečenie, terapie, právne služby, psychologickú a liečebno-terapeutickú pomoc, asitenčné služby, krízové stredisko pre týrané a opustené deti, potravinovú a materiálnu pomoc.

bolo.png

Podporujeme u  detí: šport, kultúru, vzdelávanie, rozvíjanie talentov, začleňujeme ich do spoločnosti rovesníkov, vytvárame pre ne nové kontakty a sociálne väzby.


Organizujeme pre tieto deti detské zážitkové, ozdravné tábory, stretávanie odlúčených súrodencov, liečebno-terapeutické, kultúrno-spoločenské a športové tábory. Zážitková forma našich táborov je vnímaná a braná zo strany detí, rodičov, náhradných, pestúnskych, profesionálnych rodičov, ako aj pedag.pracovníkov, ako motivácia, ktorá sa stretáva dlhodobo s pozitívnym ohlasom.

SME DOBROVOĽNÍCI a sme na to HRDÍ.


NEPODPORUJEME ANI NEORGANIZUJEME ZBIERKY FORMOU OBŤAŽOVANIA ĽUDÍ NA ULICIACH. AK BUDETE MAŤ TAKÚTO SKÚSENOSŤ NEODKLADNE NÁS KONTAKTUJTE, ALEBO VOLAJTE  159/158. POKUSTE SA  ODFOTIT PYTAJUCEHO. NEDOVOĽTE IM OBOHACOVAT SA NA ĽUDSKOM NEŠŤASTÍ !!

24 hodín denne na číslo 0907274627 môžete nahlasovať takéto prípady aj cez sms.