Jdi na obsah Jdi na menu
 


Túto webovú stránku pripravujú a tvoria deti s dobrovoľníkmi z miniBODKY. Podporiť nás môžete tiež darovaním 2% z daní.          

Číslo registrácie na MVSR: VVS/1-900/90-296 74 - 1

Detská nezisková, bez príspevková organizácia, ktorá združuje dobrovoľníkov na celom území SR, pre výkon dobrovoľníctva. Založená dňa: 27.2.2007. Vykonávanie potrebných, verejno-prospešných aktivít s celospoločenským, pozitívnym dopadom po celom Slovensku. 

Adresa: miniBODKA o.z., Cintorínska 2, 92705 Šaľa 5

Mail: minibodka@gmail.com, Tel: 0907274627

IČO: 42057574, DIČ: 2022598325 

Číslo účtu IBAN: 4102000000002302004858 SWIFT: SUBASKBX

Skrátené číslo účtu: 2302004858 / 0200 VUB

Právna forma: občianske združenie. Združenie zastrešuje dobrovoľníkov z celej SR len pre výkon dobrovoľníctva.

Štatutárny zástupca a predseda: Milan Daniel.

Na svoju činnosť využívame vlastnú prácu, darovaný materiál, finančné príspevky, dary a ľudí dobrej vôle. 

Sme v evidencii prijímateľov 2% komora notárov SR. V obchodnom vestníku SR, máme zverejnené účel použitia darovaných 2%

Máme mimo združenia, dobrovoľne zriadenú kontrolu tretej strany, nazvanú Revízna Komisia v ktorej sa nachádzajú 2 členky združenia a 3 pracovníci ÚPSVaR 

            vitaj.jpg

 Tohtoročné detské tábory opäť podporila potravinovým a materiálnym darom spoločnosť:

lidl_logo.png Ďakujeme za dôveru a podporu 

Nepracujeme len pre deti odkázané na pomoc. Vytvárame zážitkový, hrový a hlavne pozitívne podnetný priestor pre všetky deti a vekové skupiny. Otvorili sme prvý klub v Šali.

Prioritou našej práce sú predovšetkým deti: týrané, zneužívané a zanedbávané, odlúčené od súrodencov, odvlečené do cudziny, ľudia ktorých postihli prírodné, živelné katastrofy, alebo osobné tragické udalosti

surodenci.jpg

Poskytujeme: sociálnu pomoc, vzdelávanie, liečenie, terapie, právne služby, psychologickú a liečebno-terapeutickú pomoc, asitenčné služby, krízové stredisko pre týrané a opustené deti, potravinovú a materiálnu pomoc.

bolo.png

Podporujeme u  detí: šport, kultúru, vzdelávanie, rozvíjanie talentov, začleňujeme ich do spoločnosti rovesníkov, vytvárame pre ne nové kontakty a sociálne väzby.


Organizujeme pre tieto deti detské zážitkové, ozdravné tábory, stretávanie odlúčených súrodencov, liečebno-terapeutické, kultúrno-spoločenské a športové tábory. Zážitková forma našich táborov je vnímaná a braná zo strany detí, rodičov, náhradných, pestúnskych, profesionálnych rodičov, ako aj pedag.pracovníkov, ako motivácia, ktorá sa stretáva dlhodobo s pozitívnym ohlasom.

SME DOBROVOĽNÍCI a sme na to HRDÍ.

 NEPODPORUJEME ANI NEORGANIZUJEME ZBIERKY FORMOU OBŤAŽOVANIA ĽUDÍ NA ULICIACH. AK BUDETE MAŤ TAKÚTO SKÚSENOSŤ NEODKLADNE NÁS KONTAKTUJTE, ALEBO VOLAJTE  159/158. POKUSTE SA  ODFOTIT PYTAJUCEHO. NEDOVOĽTE IM OBOHACOVAT SA NA ĽUDSKOM NEŠŤASTÍ !!

24 hodín denne na číslo 0907274627 môžete nahlasovať takéto prípady aj cez sms.