Jdi na obsah Jdi na menu
 


logo-1.png

Číslo registrácie na MVSR: VVS/1-900/90-296 74 - 1

Od 1.7 do 31.8.2014 prebiehajú detské tábory pre deti (pozrite v menu). Tak rád by sme sa vám všetkým poďakovali za 2% pre tento účel. Zázraky sa dejú. Viac v príspevku. ĎAKUJEME VÁM. Tohtoročné detské tábory opäť podporila potravinovým a materiálnym darom spoločnosť:

lidl_logo.png

Dobrovoľníctvo je triezvym a osobným, rozhodnutím konkrétneho človeka s pozitívnym celospoločenským dopadom. -md- Najsilnejšie srdce, ktoré bije je srdce dobrovoľníka. Naša práca je nezištným darom pre tých, ktorí nás z akýchkoľvek príčin potrebujú bez rozdielu rasy, veku, pohlavia, vierovyznania.

Detská, nezisková, neštátna organizácia, založená dobrovoľníkmi pre prácu s deťmi. Právna forma: občianske združenie. Združenie zastrešuje dobrovoľníkov z celej SR len pre výkon dobrovoľníctva. Štatutár: Milan Daniel. Na svoju činnosť využívame vlastnú prácu, darovaný materiál, finančné príspevky, dary a ľudí dobrej vôle. Sídlo: Cintorínska 2, 92705 Šaľa. Pracovisko: Nitrianska ul. č.1 (bývalá reštaurácia Hepaj) Šaľa. Ostatné info v hlavičke.

Nepracujeme len pre deti odkázané na pomoc. Vytvárame zážitkový, hrový a hlavne pozitívne podnetný priestor pre všetky deti a vekové skupiny. Otvorili sme prvý klub v Šali.

Prioritou našej práce sú predovšetkým deti: týrané, zneužívané a zanedbávané, odlúčené od súrodencov, odvlečené do cudziny, ľudia ktorých postihli prírodné, živelné katastrofy, alebo osobné tragické udalosti.surodenci.jpg

Poskytujeme: sociálnu pomoc, vzdelávanie, liečenie, terapie, právne služby, psychologickú a liečebno-terapeutickú pomoc, asitenčné služby, krízové stredisko pre týrané a opustené deti, potravinovú a materiálnu pomoc.

bolo.png

Podporujeme u  detí: šport, kultúru, vzdelávanie, rozvíjanie talentov, začleňujeme ich do spoločnosti rovesníkov, vytvárame pre ne nové kontakty a sociálne väzby.


Organizujeme pre tieto deti detské zážitkové, ozdravné tábory, stretávanie odlúčených súrodencov, liečebno-terapeutické, kultúrno-spoločenské a športové tábory. Zážitková forma našich táborov je vnímaná a braná zo strany detí, rodičov, náhradných, pestúnskych, profesionálnych rodičov, ako aj pedag.pracovníkov, ako motivácia, ktorá sa stretáva dlhodobo s pozitívnym ohlasom.

SME DOBROVOĽNÍCI a sme na to HRDÍ.


NEPODPORUJEME ANI NEORGANIZUJEME ZBIERKY FORMOU OBŤAŽOVANIA ĽUDÍ NA ULICIACH. AK BUDETE MAŤ TAKÚTO SKÚSENOSŤ NEODKLADNE NÁS KONTAKTUJTE, ALEBO VOLAJTE  159/158. POKUSTE SA  ODFOTIT PYTAJUCEHO. NEDOVOLTE IM OBOHACOVAT SA NA ĽUDSKOM NEŠŤASTÍ !!

24 hodín denne na číslo 0907274627 môžete nahlasovať takéto prípady aj cez sms.