Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

 Pomôžte nám priamo u vás! Zapojte sa do tohto projektu a rozbehnite ho vo vašej pôsobnosti, vo vašom okolí. Keď to nie je možné, povedzte o nás ďalej.

Začíname vtedy, keď začnete Vy tam u vás a končíme vtedy, keď skončíte Vy. Ako na to sa dozviete v texte.


  Pridajte sa k nám z celého Slovenska milí:  žiaci, učitelia, pedagógovia, rodičia - rodiny, široká odborná aj laická verejnosť. Spolu dokážeme podať pomocnú ruku tým, ktorí sú na ňu odkázaní. Toto nie je o veľkosti celkovej sumy, ale o veľkosti srdca a skutočnom poskytnutí priamej pomoci ktorá sa dostane tam, kde je veľmi potrebná. Dostaňme Pomoc Do vášho regiónu.

1 CENT je celoslovenská akcia, ktorá nesie pod názov: Dobrovoľný pred vianočný aj celoročný dar centov a materiálu, ktorého úlohou je v rôznych regiónoch Slovenska, poskytnúť predovšetkým podpornú potravinovú a materiálnu pomoc za darované peniažky týmto skupinám obyvateľstva: opusteným matkám s deťmi, obetiam prírodných pohrôm a živelných katastrôf, rodinám žijúcich dlhodobo v sociálnej núdzi, týraným matkám a deťom žijúcich v katastrofálnych podmienkach.

Prečo? Pracujeme s týmito ľuďmi nepretržite počas celého roka na celom území SR a to doslova. Spolupracujeme s úradmi a inštitúciami a spolu riešime týchto ľudí tak, ako môžeme. Ide o podpornú aktivitu, ktorou sledujeme spomenutým obyvateľom poskytnúť potravinovú a materiálnu pomoc o trošku väčšom objeme, než v tom na ktorý v úvodzovkách majú, alebo si vedia zabezpečiť. Naše združenie z vlastných zdrojov, už minulý rok nemohlo pokryť všetky potreby. Nedokázali sme pomôcť viacerým rodinám v núdzi. V tento vianočný čas v tomto roku 2010, dokážeme zdá sa pomôcť práve touto akciou, ktorá má dobrý ohlas u ľudí vo viacerých regiónoch Slovenska. My veríme, že počas celého roka nájdeme pomoc. Väčšinou rodiny v núdzi majú len minimum, nie základ. V iných prípadoch napr. prírodných katastrôf a živlov ide o finančnú neschopnosť dostať sa z tragédie, ktorá ich postihla a takáto pomoc im ušetrí finančné zdroje nie vo veľkom objeme, ale ušetrí, zľahčí a zmierni následky a to sa týka aj predovšetkým týraných matiek s deťmi a samotných opustených detí, ako aj iných ľudí na uliciach. Nie je to veľa čo pre nich na chvíľu urobíme, ale pomôže im to.

Ako na to (v prípade škôl, firiem a podnikov a s povoelním MVSR, ktoré mi vybavíme na požiadanie pre vás)  napr:  Vami poverená osoba  pripraví na verejnom priestranstve môže byť aj ručne urobenú pokladničku, ktorú zabezpečí tak, aby nedošlo k možnému výberu darovaných centov a to tak, že ju zapečatí (zalepí) a cez pásky sa dá pečiatka riaditeľstva školy, alebo vedenia podniku, firiem a pod. Umiestní sa na viditeľné miesto s informačným letákom o akcii, (leták si  sami môžete urobiť) a nalepiť ho k tomu miestunapríklad: o.z. miniBODKA v spolupráci s ......   vyhlasujú Dobročinnú zbierku s názvom: Darujte cent, vymeníme ho za potraviny na vianočnom stole pre ľudí v núdzi. Viac o tejto akcii sa dozviete na webovej stránke: www.minibodka.sk, alebo aj na uvedených kontaktoch.

Keď nie finančný, ale materiálny dar. Ako na to? Úplne rovnako, len tu stačí dať vedieť nadriadenému či by sa mohla v jeho firme, podniku, v meste, v obci, na školách, urobiť materiálna zbierka. Povolenie MVSR nie je treba. Musí však byť povolenie-súhlas majiteľov, resp. vedenia podnikov, firiem a pod.

Čo potom keď to skončí  - Dôležité:   Darované peniažky môžete poukázať na účet OZ - miniBODKA vo VUB s číslom 230 200 4858 / 0200 vo vašom meste, obci mieste kde akcia prebieha a doklad o vložení si odložíte. Po skončení sviatkov, Vám naše združenie, alebo (ak sa rozhodnete využiť inštitúcie) pracovníci miestnych sociálnych úradov, zástupcovia miest a obcí oblastí kde pomoc bude smerovaná (pošlem im to na účet) zdokladujú bločkami z nákupov, kde a komu pomoc išla.

Nemusíte ich posielať na náš účet - nejde o to kam vyzbierané peniažky pôjdu, ale ku komu sa dostanú..., pokiaľ to zvládnete sami tam, kde ste: môžete priamo Vy za prítomnosti Vášho nadriadeného (kto pečatil) pokladničku otvoriť, za prítomnosti aspoň 2 svedkov spočítať peniažky, spísať ich, poveriť osobu, ktorá nakúpi potravinový materiál pozostávajúci prevažne z trvácnejších surovín: Cestoviny, Múka, Sirupy, Čaje, Oleje, Masť, Maslá, Cukor, Soľ a i..., zabaliť a odniesť na príslušný sociálny úrad, alebo spomenuté inštitúcie. Prípadne sa s nimi dohodnúť na spolupráci a spojiť váš dar s ich príspevkami a konkrétne špecifikovať aká pomoc sa za to poskytne. Oni totiž tiež vedia, kto v ich pôsobnosti potrebuje aj malú pomoc. Len Vás prosíme, žiadajte od nich doklad o prevzatí (ocente váš dar a spíšte ho) a požiadajte ich aby Vás informovali o tom, komu pomoc poskytli a v krátkosti v písomnej forme nech pripoja aj príbeh/dôvod prečo a doklad o tom, že to príjemcovia aj prevzali (oni vedia). Potom Vás prosíme, aby ste nám poslali výsledok akcie po jej skončení a obdržaní všetkých náležitostí na adresu: OZ - miniBODKA, P.O.BOX 210, 927 05 Šaľa 5. Kvôli zdokumentovaniu a zverejneniu všetkých výsledkov zo všetkých regiónov Slovenska. Zdá sa to náročné, ale vieme vám s čímkoľvek pomôcť tak, aby to náročné nebolo pre Vás, ale pre nás.

Ako to robíme MY počas celého roka a hlavne  v pred vianočnom čase?  Takto:
Čakáme na záverečnú v obchodných reťazcoch, kde sú hlavne pekárenské výrobky, zelenina, ovocie za polovičnú cenu. Tie nakúpime, roztriedime a pokiaľ nie je ešte neskoro rozvezieme do rodín. Máme tiež dohody na nákup najviac potrebných potravín za polovicu aj keď neprebiehajú v danom obchode akcie. Inak to robíme ráno a hlavne cez víkendy. Múky, cestoviny, maslá, konzervy, cukor, soľ, olej, mlieka, čaje, sirupy  a i.. To sú hlavné potravinové komodity, ktoré nakupujeme a rozvážame, prideľujeme. Nie Ledabolo ako by sa zdalo. Všetko má svoj plán. Komodita Lieky: Paralen, Medipirin, Ibalgin, Detské sirupy na podporu imunity, Sanorin, Septonex, Ajatín, Vitamínové preparáty, spoluúčasť na predpísané lieky na recepty, Obväzový a náplasťový materiál, Teplomery. Komodita Hygienické potreby: mydlá, zub.kefky a pasty, šampóny, čistiace a dezinfekčné prostriedky, toaletné papiere a hyg.vreckovky. Máme presný a dobre fungujúci, rokmi overený plán poskytovania a prideľovania pomoci. Rodina, ktorej sa dostáva pomoc musí aktívne počas celého roka s nami a s úradmi spolupracovať, ale tiež sú aj také o ktorých sa dozvieme a sú v sociálnej núdzi. Tak sa nám darí tieto rodiny po celej republike osamostatňovať a funguje to. Záleží na ľuďoch, spolupráci, záujme, rešpekte a prístupe všetkých strán, ktoré sa podieľajú na sanácií ČLOVEKA v núdzi.

Ako nám môžete pomôcť a kde môžete prispieť ak máte takú možnosť: priamo na účet z celej SR, vložením ľubovoľnej sumy v ktorejkoľvek banke v SR na číslo: 230 200 4858 / 0200, VUB

Môžete tiež zavolať na číslo: 0907 27 46 27 Orange Slovensko p. Milan Daniel, ak okrem finančného daru, radi darujete aj materiál, darček pod vianočný stromček. Môže to byť čokoľvek od oblečenia, až po stravu. Verte, že pomôže všetko čo je možné ešte využiť, použiť a darovať. 1 CENT a akýkoľvek dar majú obrovskú hodnotu na miestach v ktorých sa pohybujeme v oblastí poskytovania nevyhnutnej materiálnej či finančnej pomoci.

 

 Informácie o nás si môžete overiť aj na MVSR v BA

 

Naše združenie je registrované na Komore notárov SR


Číslo účtu vo VUB - Ružomberok: 230 200 4858 / 0200

Pridelené registračné číslo: VVS/1-900/90-29674  - Ministerstvo vnútra SR 

Pridelené IČO: 420 57574 (štatistický úrad SR)

Právna subjektivita: Neziskové, neštátne, apolitické, humanitného a charitatívneho poslania združenie dobrovoľníkov pod názvom:

Občianske združenie MINIBODKA - RUŽOMBEROK


 Naše priame skúsenostinapríklad: Matky s deťmi: v našich obchodných domoch na okolí Ružomberka, ale aj kdekoľvek na Slovensku dokážeme zjednať cenu na nákup chlebov, rohlíkov, mlieka, zeleniny, cestovín, cukra, múk, čajov, sirupov, alebo využijeme tesne pred záverečnou 50 % akcie hlavne na pečivo. To nakúpime, rozdelíme do krabíc a na druhý deň odvezieme do rodín, alebo ešte v ten večer ak je to možné. Čím skôr tým lepšie. Sú rodiny s deťmi, ktoré zaspávajú hladné a treba povedať, že nie kvôli tomu, že by ich rodičia nemali žiadny príjem. Väčšinou ich jediný príjem končí pri úžerníkoch (pretože majú obrovské dlhy), alkohole a cigaretách. Pri viac členných rodinách sú napr. cestoviny dlhodobou záchranou, lebo majú dlhú záruku, čím sa dajú na dlhodobo uskladňovať na akomkoľvek mieste, dajú sa pomerne rýchlo uvariť a nasýtia. Väčšinou ich matky deťom robia s cukrom a kakaom, ak sú tieto suroviny k dispozícií.

Príhovor predsedu: Každému z nás ostáva po nákupoch zopár centov, ktoré si ani nemusíme všimnúť, alebo ich prehliadame, alebo odkladáme. Pomôžte nám s nimi poskytnúť pomoc tam kde je potrebná. Darujte nám aj 1 cent, My vieme akú má hodnotu pre tých, ktorí Vašu pomoc potrebujú a budete to vedieť aj VY priamou spätnou väzbou o informovaní a zdokumentovaní celej tejto akcie po jej ukončení. Naša pomoc občanom v núdzi n acelom území SR je podmienená ich aktívnou spoluprácou s nami a so sociálnym úradom, ako aj inštitúciami určených resp. nutných na riešenie vzniknutých problémov (Školy, Polícia, Zdravotné zariadenia, Liečebné ústavy a i...).

Môžete darovať aj akýkoľvek materiál, potraviny, oblečenie, obuv a i... / čokoľvek je VAMI možné darovať, darujte nám to: potraviny, zaváraniny, zeleninu, ovocie, materiál do domácností, ošatenie, obuv, hračky, elektro spotrebiče, riady, hrnce, pracovné náradie, stavebný materiál a pod./. nevadí, že ste z iného regiónu, mesta, obce, alebo ďaleko od nás... nájdeme spôsob cez našich dobrovoľníkov, alebo prispením na pohonné hmoty, aby sme to mohli previezť.

1 CENT MÁ OBROVSKÚ HODNOTU – POSKYTNE NEVYHNUTNÚ POMOC.

 Táto akcia môže prebiehať kdekoľvek na Slovensku na školách, vo firmách, rôznych inštitúciách, zariadeniach a i... Cieľ, ktorý tým sledujeme a chceme dosiahnúť už viete a pridávame že: Oslovením starostov miest a obcí, kde zbierky (alebo v ich blízkom okolí) prebiehajú sa dohodneme na postupe poukázania výťažku zo zbierky v ich regióne. Práve zástupcovia miest a obcí najviac poznajú obyvateľstvo a ich sociálny status a v takmer všetkých obciach a mestách majú občanov, ktorí sú z dlhodobého hľadiska v núdzi z rôznych príčin a aj keď sa im snažia pomôcť ako vedia, pomoc často nepostačuje. Preto im chceme touto akciou pred nastávajúcimi Vianočnými sviatkami poskytnúť pomoc kdekoľvek na Slovensku.

 

 Táto akcia má číslo účtu vo VUB – Ružomberok: 230 200 4858 / 0200


Z našich ciest vyberáme niekoľko fotografií,sami si utvorte obrazový príbeh každej fotografie. Každá rozpráva o ťažkom osude ľudí a mieste kde sme boli. Príbehy brutálnych fyzických útokov adresovaných aj voči starým ľuďom zo strany ich dospelých detí. Staré mamy, rodičia sú častým terčom a ochranu im nerobí nik iný, ako ich vnúčence - deti, ktoré sami boli a sú tiež týrané. Začínajúc od príbehov opustených detí na uliciach, starostlivosťou o deti v ústavoch, deti žijúce v osadách, úteky detí a ich návraty domov, deti bez jedla a tepla v pivniciach rodinných domov, opustené deti, bezdomovci a ich príbeh, deti schovávajúce sa pred agresormi (svojimi rodičmi) a starajúce sa jeden o druhého v lesoch a veľa ďalších žiaľ takýchto príbehov. ONI NÁS POTREBUJÚ


Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek 

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

 

Obrazek

Obrazek

Obrazek