Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Ak potrebujete podať pomocnú ruku, ak niekto potrebuje vašu, resp. našu pomoc, zavolajte nám. Dodržíme anonymitu volajúceho-nahlasujúceho, pokiaľ si to bude želať. Dôležité je urobiť prvý krok k pomoci, ktorú potrebuje niekto iný. Volajte:

 

kokopl.jpg

0907274627

 

 

NON STOP

 

Stredisko POMOCI pre celé Slovensko

 

 Naša pomoc je závislá od získaného darovaného materiálu.

Finančne nevieme poskytovať žiadnu pomoc.

 

Obrazek

 

Od 1.1.2010 sme spustili projekt: stredisko služieb prvej pomoci.

 

 

Dočasné ubytovanie iba pre deti a služby formou krízového strediska pre:  týrané, zneužívané, zanedbávané deti, zavlečené deti do cudziny, obetí domáceho a akéhokoľvek násila. Platí pre celú SR.

Pomoci deťom so špecifickým pozadím (hore uvedené), jedine v spolupráci s Políciou, Sociálnym úradom, Kuratelou a zariadeniami určenými na ochranu práv a slobôd detí, tiež zariadeniami určenými na náhradnú starostlivosť.

Obetiam prírodných či rodinných katastrôf  poskytneme túto dočasnú pomoc aj na osobné dožiadania rodín, rodičov, príbuzných detí, škôl, obecných a mestských úradov a pod.

Samozrejmosťou je ANONYMITA

pane-pozehnaj-deti.jpgPoskytneme poradenstvo, partnerstvo a pomoc:
-  mestám, obciam, školám, zdravotným a charitatívnym zariadeniam akéhokoľvek druhu starostlivosti o ľudí, odkázaných na pomoc
-  všetkým občanom, ktorí sa rozhodli pomáhať, pomáhajú, alebo chcú pomáhať
-  študentom, ktorí chcú dobrovoľne pôsobiť v sociálnej oblasti
-  študentom, ktorí chcú počas štúdií získať prax v soc.oblasti
-  dobrovoľníkom, ktorí plánujú alebo chcú pôsobiť v soc.oblasti

Ponúkame vám pomoc, podporu v týchto oblastiach:
-  potravinovú, materiálnu a čiastočne aj finančnú, počas nevyhnutnej doby
-  poradenstvo, podporu a ochranu
-  spoluprácu pri riešení a odstraňovaní následkov vzniknutých problémov
-  služby spojené s vyhľadávaním a spájaním odlúčených súrodencov
-  rekondičné a rehabilitačné pobyty pre deti


MOBILNÁ POMOC - kdekoľvek na SLOVENSKU

Poskytneme vám Materiálnu a Potravinovú pomoc cez slovenskú poštu, žleznicu, alebo ju po dohode s vami dovezieme s participáciou kompetentných orgánov, osôb.

Pri poskytnutí akéhokoľvek bezplatného charakteru našej pomoci o ktorú nás požiadajú:
samosprávy miest, obcí, sociálne úrady, zdravotnícke inštitúcie, zariadenia ústavnej starostlivosti, charitatívne organizácie a ostatné organizácie, inštitúcie pôsobiace v týchto oblastiach   POŽADUJEME plnú SPOLUPRÁCU žiadateľov !

V ktorých regiónoch Slovenska máme zastúpenie v dobrovoľníkoch, ktorí sú k dispozícií - najbližšie k vám:
-  Liptovský Mikuláš a okolie - 3 dobrovoľníci
-  Ružomberok a okolie - 5 dobrovoľníci
-  Kežmarok - 1 dobrovoľník
-  Zvolen a okolie - 5 dobrovoľníci
-  Banská Bystrica - 2 dobrovoľníci
-  Bytča - 2 dobrovoľníci
-  Žilina - 1 dobrovoľník
-  Spišská Nová Ves - Smižany - 1 dobrovoľník
-  Lučenec - 3 dobrovoľníci
-  Nitra - 1 dobrovoľník
-  Šaľa  - 3 dobrovoľníci
-  Košice - 1 dobrovoľník
-  Poprad - 1 dobrovoľník
-  Bratislava - 4 dobrovoľníci
-  Tvrdošín - 5 dobrovoľníkov
-  Trstená -  1 dobrovoľník
-  Oravská Lesná  - 1 dobrovoľník
-  Nová Baňa - 1 dobrovoľník
-  Nové Zámky  - 1 dobrovoľník
-  Levice - 1 dobrovoľník
-  Kremnica - 1 dobrovoľník
-  Martin - 1 dobrovoľník
-  Humenné - Pakostov - 1 dobrovoľník

Dobrovoľníci z uvedených regiónov môžu poskytnúť materiálnu pomoc len v prípade, že je dostupná. Prosíme vás preto, aby ste si to najskôr overili na uvedených kontaktoch.

 
       - vyhradené pre dobrovoľných darcov -


 Obdarovaní vašu pomoc potrebujú - My ju doručíme
Vážení dobrovoľní DARCOVIA:

Naše aktivity sú pre zachovanie dlhodobej úspešnosti tohto projektu zamerané na získavanie a uskladňovanie, potravinového a materiálneho sortimentu, ktorý budeme následne distribuovať po celom území SR, podľa potrieb a požiadaviek...
      Dovoľte nám poprosiť vás o pomoc s darovaním akéhokoľvek materiálu:
- potravinový / trvácne potraviny / sezónne a i...
- oblečenie/ošatenie/obliečky/záclony/obrusy/ ...
- stavebný materiál /akýkoľvek ...
- hygienické potreby /osobné aj čistiace ...
- športový materiál, turistický, bycikle aj pokazené, akékoľvek súčiastky, diely a i...
- obuv akéhokoľvek druhu a veľkosti  ...
- akýkoľvek vecný materiál technického aj netechnického druhu ...
- elektronika / všetko z nej / ...


V našom Menu pozrite tiež kolónku: POTREBUJEME VAŠU POMOC

Milí DARCOVIA:
Vy sa rozhodnete čo nám darujete, aby sme My darovali ďalej.
Vy ste sa rozhodli, alebo sa rozhodujete a ...
... máte konkrétnu predstavu ako naložiť s vašim darom?
... máte konkrétnu požiadavku komu chcete pomôcť?
... máte podrobné údaje, plán a ... ? POVEDZTE NÁM TO!
Váš dar môžete: 
a) poslať poštou
k nám: OZ - miniBODKA, P.O.BOX 210,  927 05 Šaľa 5, alebo priamo ku konečnému prijímateľovi cez obec, mesto, sociálny úrad, nadáciu, dobrovoľníka v danom regióne Slovenska
b) elektronicky
cez účet vo VUB: 230 200 4858 / 0200
c) doniesť osobne k nám  
d) môžeme My prísť osobne
e) iným spôsobom - dohodou aká vám vyhovuje
Váš dar môže byť na konkrétny účel. Váš dar môžete poslať prostredníctvom nás, kdekoľvek a komukoľvek na Slovensku. Doručíme ho! Spojte sa s nami telefonicky, klasickou poštou - listonošom, alebo elektronickou @ poštou.

My váš dar doručíme tomu, komu je určený!


web: www.minibodka.sk
mail: minibodka@gmail.com
číslo účtu: 230 200 4858 / 0200 VÚB
IČO: 420 57574

Poštová adresa:
OZ - miniBODKA
Cintorínska 2
927 05 ŠAĽA 5


Kontaktná osoba: Milan Daniel